Działalność naukowa

  RADA NAUKOWA INSTYTUTU OCEANOLOGII PAN
  STUDIUM DOKTORANCKIE
  PRZEWODY DOKTORSKIE I HABILITACYJNE
  PROJEKTY KRAJOWE
  PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE
  UDZIAŁ W ORGANIZACJACH KRAJOWYCH
  UDZIAŁ W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH
  SEMINARIA ZAKŁADOWE
  WYBRANE PREZENTACJE
  Program Ramowy UE HORYZONT 2020
  BAZY DANYCH
  ZESPÓŁ PŁETWONURKÓW IO PAN
  POPULARYZACJA NAUKI


  STRONY WWW
  WAŻNE ZEWNĘTRZNE STRONY WWW